Ministra Karina Gómez, sobre robos en moteles incautados de Reinaldo "Cucho" Cabaña