Olga Paredes, dirigente juvenil del PLRA, sobre la escena del crimen de Rodrigo Quintana